Galleri

Aktuella akvareller från den Svenska västkusten. Målade av Kristian Talvik.

Landskapsmåleri är ett sätt att umgås med naturen, både den stora som hav, fjäll och den lilla i den egna trädgården. Naturen växlar ständigt, med vädret, med årstiderna och med tiden på dygnet. En mångfald långt utöver den mänskliga fantasins gränser.