fbpx

Välkommen till kristiantalvik.se

Landskapsmåleri  är för mig ett sätt att umgås med naturen, både den stora som hav, fjäll och den lilla i den egna trädgården. Naturen växlar ständigt, med vädret, med årstiderna och med tiden på dygnet. En mångfald långt utöver den mänskliga fantasins gränser.

Att försöka fånga något av denna mångfald är vad som särskilt lockar mig i måleriet. Jag gör dessa  försök i akvarell och alltid i direkt kontakt med motivet, sällan med någon bearbetning efter att ha lämnat platsen, då ju förutsättningarna per definition redan är förändrade. Att måla i natur, gärna sådan utan synlig påverkan av mänskliga ingrepp har för mig under många år balanserat arbetsuppgifter inom ett ganska tekniskt inriktat yrke och också de  presentationsbilder till arkitekturprojekt jag utfört yrkesmässigt, med annan motivation och syfte.

Sedan jag nu lämnat den delen av mitt liv bakom mig har också nya uttryck blivit tillgängliga. Landskapsmåleri kan vara mer eller mindre  avbildande, men oberoende av vilken bildmässig tolkning man väljer är det för mig viktigt att försöka fånga det specifika i ögonblicket- eller åtminstone i timmen. Det blir oftast ganska föreställande bilder, men mycket har hänt sedan impressionismen och varje tid har sitt uttryck varför jag tvekar att placera mina bilder i någon speciell kategori.

Publicerat av

Kristian Talvik

Landskapsmåleri är för mig ett sätt att umgås med naturen, både den stora som hav, fjäll och den lilla i den egna trädgården. Naturen växlar ständigt, med vädret, med årstiderna och med tiden på dygnet. En mångfald långt utöver den mänskliga fantasins gränser.

Lämna ett svar